Tænkning og Virkelighed

En foreløbig skitse om et problemfelt, jeg med tiden håber at få behandlet mere indgående end her. Med udgangspunkt i Kants begreb om ‘det transcendentale ego’, der former og strukturerer fænomenerne: verden, som vi oplever den. Og en sammenkædning til konsekvenserne af Gödels teorem: virkeligheden er større end erkendelsen.

Læs artiklen som PDF-fil her (åbner i nyt vindue).

– Marts 2002