Magt og Afmagt

 – Kierkegaard og Nietzsche spejlet i Karen Blixens forfatterskab

Let omarbejdet udgave af projektopgave i Praktisk Filosofi med mindre tilføjelser. Jeg søger her at give et bud på livsfilosofiens spørgsmål: Hvordan skal jeg leve mit liv?

Magt og Afmagt

ISSN 1600-6267

Opgaven problematiserer et gængs lykkebegreb og bygger på en sammenligning af tanker hos Karen Blixen, Nietzsche og Kierkegaard, idet jeg mener at finde en fælles idé- og tankemæssig klangbund disse tre imellem. Mest kort kan den sammenfattes i begrebet ‘amor fati’: dét, at elske sin skæbne og forlade sig på nåde – forstået som tilværelsens anonyme magter: kærlighed, tillid, mod og inspiration. Eller ‘det ubetingede’ i tilværelsen, som vi ikke selv formår at skabe og derfor kalder Gud, skæbne eller ‘de suveræne livsytringer’ – fremfor lykke og retfærdighed, som er såre menneskelige og måske netop derfor skrøbelige krav. Desuden inddrager jeg J.P. Jacobsen samt to af Kieslowskis film: Blå og Rød.

Da Aalborg Universitet velvilligt har bekostet udgivelsen af et mindre oplag, kan opgaven købes hos Aalborg Centerboghandel – eller lånes via Bibliotek.dk.

Du kan også læse artiklen som PDF-fil her (åbner i nyt vindue).

– August 2001, publiceret oktober 2004