CODIT

En forkortelse for Compartmentalization ODecay In Trees, på dansk indkapsling af råd i træer. En model til forståelse af træernes forsvarsmekanismer ved såring, beskrevet af Dr. Alex Shigo, amerikansk videnskabsmand og træekspert.

Når et træ såres, kan det i modsætning til dyr ikke hele såret ved at gendanne ødelagt væv. I stedet søger det at indkapsle såret og gøre det utilgængeligt for fortsatte angreb af nedbrydende mikroorganismer. Man må skelne mellem, hvad der sker i veddet, som er tilstede når såring sker. Og hvad der sker i kraft af, at træet vil danne nyt væv over såret. Forsvarsprocessen er 2-delt og består i zonedannelser, der skal modstå råddannelse ved mikroorganismers spredning og derved beskytte træets vandforsyning, energidepoter og fysiske styrke.

Part 1

I det eksisterende ved dannes grænser i form af en reaktionszone, bestående af 3 vægge. Væg 1 er de faktorer, der modstår spredning i lodret plan, over og under såret. Vedkar og trakeider, der besørger vandtransporten, lukkes og imprægneringsstoffer sendes til området. Væg 2 udgøres af faktorer, der modstår spredning i horisontalt plan, ind mod centrum. Bliver en årring inficeret, opgives den og træet søger at gøre den næste årring stærkere. Væg 3 er de kræfter, der modstår spredning sideværts og dannes bl.a. af marvstrålerne, der har et radiært forløb og udgør et vigtigt element i træets transport og opbevaring af energireserver. Normalt er 1. væg den svageste og 3. væg den stærkeste i første del af forsvarsprocessen.

 

Part 2

Nyt væv danner en barrierezone over såret. Væg 4 adskiller nyt ved fra det, der var tilstede ved såringen. Den udgør træets stærkeste forsvar og må ikke ødelægges.

Numrene på fotoet refererer til CODIT-væggene. Bland ikke modellen med de biologiske processer. Væggene er ikke biologiske elementer; men begreber anvendt i modellen.

Til højre ses et 2 år gammelt beskæringssår, hvor grenkraven er blevet beskadiget med et kraftigt rådangreb til følge. Til venstre et større, men overfladisk sår af samme alder, hvor træet har haft lettere ved at standse infektionen.

Der er forskel på træarternes evne til at danne stærke vægge. Og der er individuelle forskelle indenfor samme art.