Kend et skadet træ

Et skadet træ bliver nemt til et ‘farligt’ træ, hvorved blot forstås, at det potentielt udgør risici for liv og ejendom. Man kan lære at aflæse ydre tegn på, om et træ er skadet – og hvor alvorlige skaderne er.

Tegning

A Huller fra afbrækkede grene

Der kan udvikles råd i sårene.

B Styning

Ses ved en pludselig forandring i stammediameter. Der kan være indkapslet råd.

C Skarpe grenvinkler

Er svage punkter i træets konstruktion. Der kan opstå indgroet bark mellem grenene, og de vil da være dårligt sammenhæftede.

D Afskårne grene

Maling på et sår kan umiddelbart få det til at se sundt ud; men der kan være råd i veddet nedenunder.

E Beskadigede rødder

Komprimering og opgravning af jorden omkring træet eller udpint jord kan føre til begrænset rodvækst.

F Hulrum ved stammebasis

Er specielt farlige, hvis de forekommer mellem mere end to rodudløb. Og som regel et sikkert tegn på, at der er råd i rodsystemet.

G Revner i jorden

Hævet eller revnet jord kan opstå, når et træ med et ustabilt rodsystem påvirkes af vinden.

H Svampe

Konsolformede frugtlegemer på stammen er et sikkert tegn på indre råd. Hatsvampe på eller nær rødderne kan også være tegn på råd; men der gror også mange uskadelige eller gavnlige svampe nær rødderne.

I Løs bark

Kan skyldes eller være tegn på råd i veddet indenunder.

J Kræftsår

Kan resultere i svækkelse af grene eller stamme.

K Skarpe knæk på grene

Er ofte et resultat af tidligere beskæring. Der kan forekomme råd.

L Døde grene med små, få eller blege blade – sent udspring eller tidligt løvfald

Er alle symptomer, der ofte indikerer, at roden er beskadiget – eller, at der forekommer råd.

Undervurdér aldrig farerne ved et skadet træ. Få en fagmand til at vurdere det.