Træer i byen – hvorfor?

Skitse af haveI byen har træerne det ofte problematisk. Og bliver alt for ofte årsag til unødige problemer og risici på grund af manglende faglig indsigt under planlægning og etablering af træplantninger. Og ingen eller forkert opfølgning på et eventuelt plejebehov. Med nedenstående håber jeg at få flere overbevist om, at det kan betale sig at få fagfolk med i råd og dåd!

Pas på dine træer! De repræsenterer en værdi. Ikke blot for ejendommen de står på; men også for det miljø, vi skal leve i.

Reduktion af kultveilte – CO²

Træer reducerer mængden af kultveilte i atmosfæren, der angives at være en af hovedårsagerne til ‘drivhuseffekten’. Ved træets fotosyntese omdannes kultveilte + vand + lysenergi til glukose + ilt. Desuden bindes kultveilte i træets stamme, der således virker som et reservoir, hvor kulstofforbindelser opmagasineres.

Produktion af ilt – O²

Et ‘voksent’ bøgetræ producerer 1.7 kg ilt i timen. I løbet af en vækstsæson en mængde, der svarer til årsforbruget for 10 mennesker.

Filtrering og absorbering af forurening.

Luftforurening (bl.a. kvælstofdioxid, svovldioxid og kulilte) optages i plantevæv, specielt bladene. Partikelforurening (især støv, røg og aske) fanges i løv, grene og stamme og udfældes i kemiske forbindelser. Det anslås, at en bøgeskov udtrækker ca. 5 tons støv årligt pr. hektar.

Støjdæmpning

Arealer/blokke med vegetation af træer og buske kan reducere støjniveauet med 5-15 decibel. Afhængigt af valgte arter og bevoksningens højde og bredde.

Tiltrækning af naturliv.

Træer er hjemsted for mange arter af flora og fauna, der ellers ikke kunne overleve i det fremmede bymiljø.

Æstetisk værdi

Træer giver mennesket en basal kontakt med den natur, vi oprindeligt levede i. En rigdom af farver, former, tekstur, lyde, dufte og mønstre. I kraft af den høje alder, de kan opnå, fornemmes tidens gang. Ikke blot i form af årstidernes skiften; men som en langstrakt, glidende overgang fra ungdom og vækst til alder og forfald. Træerne opbløder arkitektoniske linier og understreger strukturelle detailler, former perspektiv og danner rum og samlende punkter.

Psykisk påvirkning

Forskning har vist, at sammenlignet med urbane landskaber uden vegetation, fremkalder udsigt til træer og buske præference og behag. Træer vækker positive følelser og reducerer negativt farvede som frygt, angst og nedtrykthed. Og blokerer for eller dæmper stress. Hospitalspatienter bruger generelt mindre medicin og udskrives hurtigere, når de har udsigt til og evt. kan færdes i grønne områder.

Økonomisk værdi

Tilstedeværelsen af træer kan forøge ejendomsværdien med 5-20%. Hertil kommer værdien af produceret træ, der kan anvendes til brænde, flis og gavntræ.

Træpleje kan udføres hele året — vår, sommer, høst og vinter!