Olympiernes funklende drømmefødsel

En begrebsafklaring omkring symbol og myte med henblik på at skabe et teoretisk grundlag for et speciale om symbol og myte i Martin A. Hansens digtning. I opgaven søger jeg at bygge et bredt fundament ud fra tanker hos Paul Tillich, Ernst Cassirer, Søren Kierkegaard, Nina Rosenstand, Erich Fromm, Rollo May, Friedrich Nietzsche og mange andre.

Intentionen er at få større klarhed over, hvad der gemmer sig bag begrebet og genren myte, de beslægtede termer og genrer: eventyr, sagn, legende og fabel – og det sprog, de er fælles om at benytte: symbolet.

Læs artiklen som PDF-fil her (åbner i nyt vindue).

– Stor emneopgave i Dansk, 5. semester, december 2006