Træplejens ABC

Foto: Per Brahde

Denne store og smukke bøg har mere end 150 år på bagen. I ringen nederst til højre ses to personer, som nyder idyllen på en herlig sommerdag.

Sidestammen til højre er i sig selv på størrelse med et velvoksent træ. Det kan ikke ses på fotoet; men træets hovedstammer er dårligt sammenvoksede med indgroet bark og angreb af veddestruerende svampe. Med den kraftige sidehældning og store vægt vil denne sidestamme falde.

Spørgsmålet er hvornår – og om der på det tidspunkt er nogen, der opholder sig i den udsatte zone på plænen? Faldet vil typisk ske i perioder præget af:

  • Kraftig blæst eller storm
  • Langvarig regn mens træet står med løv
  • Sol og høje temperaturer

Faldet kan også ske tilsyneladende umotiveret – buen har længe været spændt. Og med normalt dansk vejrlig omfatter ovenstående en god part af årets dage!

Det her viste eksempel er ikke enestående eller specielt. Netop som træerne har nået deres fulde pragt, kan de frembyde alvorlige risici for liv og ejendom. Det er der ingen grund til. Derfor er det nødvendigt at pleje dem. Du kan læse mere om byens træer og deres pleje på de følgende sider.