En ungdomshistorie

En gammel kæmpe fortæller
Nordjyllands formentlig ældste træ; en eg, residerende i Lundby Krat umiddelbart syd for Aalborg, gør sig sine tanker og fortæller gerne om de tider, den har rødder i. Den mener selv at være omkring 500 år og har således været i fuld færd med sin himmelstræbende vækst, da Reformationen (1536) skiftede om på magtforholdene i Danmark.

Den aldrende eg mindes svagt en smuk høstdag, hvor den stumt hilste på selveste Skipper Clement. Det var i de dage, da han under Grevens Fejde (1534-36) drog omkring og rejste en bondehær til oprør. Forstærket med landsknægte fra grev Christoffer besejrede Clements bondehær den jyske adelshær, som var sendt ud for at knuse oprøret. Slaget stod 16. oktober 1534 lidt nord for Svenstrup. En kort tid herskede Clement og fæller i store dele af Nørrejylland.

Allerede i efterårets løb pressede Johan Rantzau dog oprørshæren tilbage til Aalborg, som den 18. december 1534 blev stormet og plyndret. Kort efter blev Clement pågrebet i Storvorde øst for Aalborg. Han sad herefter som fange på Koldinghus, inden han den 8. september 1536 blev halshugget, parteret og stejlet ved Viborg Landsting.

Grumme tider, hvor man gik grundigt til værks! Den gamle eg har læst sig til datoer,  steder og navne, den ikke længere har i frisk erindring. Netop nu gør den sig rede til at fortsætte livet endnu en sommer. »Menneskets dårskab og hastige liv kan knap anfægte eller ryste mig stort længere,« udtaler den agtværdige kæmpe til Deres udsendte.

Om Per Brahde

Denne blog tilhører Per Brahde, freelance journalist og skribent. Leverer løsninger inden for formidling, kommunikation, research og information. Uddannet cand.mag. i Dansk og Filosofi, Aalborg Universitet 2007 og skov- og landskabsingeniør, Skovskolen 1976.
Dette indlæg blev udgivet i Historie, Natur. Bogmærk permalinket.