KB Helligånd, København 1728-1762Source Information