Print Bookmark

Notes


Matches 1 to 50 of 264

      1 2 3 4 5 ... Next»

 #   Notes   Linked to 
1 "Alle de, der i slegten har båret navnet Dürendahl som fornavn eller efternavn, er døde unge, derfor opkaldes inge af slægten mere med det navn." Smith, Johan Dürendahl (I00443)
 
2 "Anno 1588:
den 28 junij er jeg Rasmus Pederssøn fød vdj Thestrup vdj Nedergaard vnder Krabbens teggen och indplanttet vdj den christeligge kierchis sambfund om sødagen dernest efter s. Hans den Døberis dag infalt och døbt vdj Morslett kierche aff hederlige och høyerlerde mand medster Michell Nielsøn ib[ide]m." 
Thestrup, Rasmus Pedersen (I3154)
 
3 "Hvad min herkomst angår på min farfars side, da er jeg af de Kan- og Balle-folks afkom, og min fars bedstefar ved navn Rasmus Mikkelsen boede og døde i Kan og ejede den som sin egen arv og eje, men på grund af et drab, som han og hans sønner forøvede på to af de mænd fra Balle, som var deres egne søskendebørn og var i en stor trætte med dem om et stykke jord og ejendom imellem Kanne og Balle mark, som nu er liggende til Kan, og blev forskrevne to brødre dræbt en dag, [...]". Thestrup, Rasmus Pedersen (I3154)
 
4 "Peder Nielsen, g. m. Ingeborg Pedersdotter Fogh. Disse tvende Ægtefolk beboede Thestrup, hvor deres Bryllup holdtes Aar 1587. Døde begge af Pest 1603 tillige med 5 Børn, som alle lige udenfor Vaabenhusdøren i Morslet (nu Maarslet Kirke). En Søn levede:
Rasmus Pedersen Thestrup, f. d. 28. Juni 1588, d. 1656, g. 8/7 1610 m. Maren Olufsdotter, f. 1592 den 6. Aug. Han blev født paa Nedergaard i Thestrup By (hvor nu [1779] Thestrupgaard er oprettet, han blev ene tilovers af den gandske Familie, som 1603 døde af Pesten, da han imidlertid gik til Skole i Lybeck, hvorhen hans Forældre 1602 havde sendt ham for Pestens Skyld, da den begyndte at grassere. Af 11 Børn levede 3:" 
Thestrup, Rasmus Pedersen (I3154)
 
5 "Som døde Anno 1693 i sit alders 49 (40?) aar" - iflg. epitaf i Domkirken, Århus. Lassen, Jens Rasmussen (I3159)
 
6 "Som døde Anno 1715 [13?] i sit alders 66 aar" - iflg. epitaf i Domkirken, Århus. Winther, Anne Jacobsdatter (I3157)
 
7 "ved Siden af sin Faders Grav" Tybring, Magdalena Juliane (I00610)
 
8 + lille Friis, Friderich (I3680)
 
9 + ugift Stampe, Hans (I3560)
 
10 + ung Stampe, Anna (I3563)
 
11 ... found the following in the St. Croix Avis of 20 Jan 1865:

19 Jan 1865 Axel Hjalmar Bue Brahde, age 22, who had arrived on 10 Jan 1865 died of yellow fever. He was the son of the late Judge Brahde of St. Johns. 
Brahde, Axel Hialmar Bue (I00526)
 
12 1. led af Friis til Haraldskær Friis, Anders (I3547)
 
13 1. pinsedag, tvilling til Anne Fredrika von Zernichow, Peder Nicolay (I1732)
 
14 1. pinsedag, tvilling til Peder Nicolai von Zernichow, Anne Fredericha (I1749)
 
15 11 children in this marriage. All can be found as well as the parents to Margrethe Christina Sabelfeldt. Family: Joachim Michael Bernhoft / Margarethe Christina Sabelfeldt (F1426)
 
16 1285 Stampe, Eckhardus (I3612)
 
17 1288 de Stampe, Marquardus (I3611)
 
18 1288 de Stampe, Hasso (I3613)
 
19 1288 de Stampe, Theberius (I3614)
 
20 1363-78-80 Stampe, Detleff (I3606)
 
21 1369 Stampe, Elerius (I3609)
 
22 1369 Stampe, Goscalcus (I3610)
 
23 1385 Stampe, Detleff (I3607)
 
24 1397 Stampe, Claus (I3602)
 
25 1401 Stampe, Folmer (I3601)
 
26 1407-13 Stampe, Hennecke (I3603)
 
27 1413-39 Stampe, Sophie (I3604)
 
28 1417 Stampe, Lüder (I3605)
 
29 1451-57-76 Stampe, Otto (I3591)
 
30 1455 Stampe, Henrik (I3599)
 
31 1467 Stampe, Volrad (I3600)
 
32 15 børn - se Rasmus Pedersen Winther s. 33 f. Family: Jens Jacobsen Schibholm / Giertrud Winther (F1244)
 
33 1505 Stampe, Mogens (I3593)
 
34 1515-45 Stampe, Søren (I3583)
 
35 1522-36 Stampe, Henrik (I3587)
 
36 1555 Stampe, Otto (I3588)
 
37 5 børn Family: Oscar Christian Ludvig Kaaber / Anna Lucie Krarup (F1014)
 
38 5 børn døde alle med forældrene af pest i 1603, kun Rasmus Pedersen Thestrup overlevede, da han var sendt til Lübeck netop pga. pesten. Family: Peder Nielsen / Ingeborg Pedersdatter Fog (F1157)
 
39 5 generations
 
Source (S00015)
 
40 5 generations
 
Source (S00024)
 
41 5 generations
 
Source (S00025)
 
42 5 Nov 1784 in Brochterbeck ? According to GA. Family: Johann Henrich Weitkamp / Christina Charlotte Oelrich (F00394)
 
43 6 mars 1814 - Eller 03.06.1815 ? Family: Hans Geelmuyden / Anna Johanna Zarendtz (F862)
 
44 73 Aar Leth, Maren Nielsdatter (I3233)
 
45 83 Aar Fog, Peder Nielsen (I3232)
 
46 A bibliography of Agnar Thodarson's publications available in English and Icelandic here:
http://www.leikskald.is/afrek/agnarth.html 
Þórðarson, Agnar Jóhannes (I1739)
 
47 Aashil Johannesdatter var hushjælp hos Jacob Zernichow; de blev aldrig gift, men efter hustruen, Anne Maria Wille, døde i 1795, levede de sammen og Aashil er moderen til de tre yngste af Jacobs børn.

Fra KT:

"Zernicow gifter seg aldri med tjenestepiken Aashild, hun var forøvrig gudmor da min oldefar Ole ble døbt 1845. [Ole Olsen - antaget barn iflg. FT 1801]

Zernichow satte opp en stue/hus til Aashild og barna på Hem Lilles om het Aashildsbu.

Da Zenichow døde i 1810 beholdt Aashild huset/stuen og fikk føderåd av den nye eieren.

Føderåd betyr at en kontrakt ble skrevet som sikret henne fri kost og losji så lende hun levde."
 
Family: Jacob Friderich van der Lühe von Zernichow / Aashild Johanesdatter (F642)
 
48 ABT 1870 from other source Kaaber, Georg Frederik Emil (I00833)
 
49 ABT 1871 from other source Kaaber, Ludvig Thorvald (I00171)
 
50 Adoptivdatter. Biologisk forældre iflg. dåbsregister for Rikshospitalet Oslo:
Ole Andreas Espeland
Nathalie Nielsen 
Olsen, Else Andrea Brahde (I2635)
 

      1 2 3 4 5 ... Next»