Print Bookmark

Notes


Matches 51 to 100 of 264

      «Prev 1 2 3 4 5 6 Next»

 #   Notes   Linked to 
51 Adressen kan være Adelgade 285 (dåbsindførsel har blækklat ved husnr.). Kelling, Dorothea Friedericke Karoline Augusta (I3797)
 
52 af den Saxilde Slægt Nielsdatter, Bould (I3249)
 
53 af hendes 7 Børn levede de 4 (3 Sønner, 1 Dotter) Family: Oluf Rasmussen Thestrup / Kirstine Mathiasdatter Moth (F1189)
 
54 Alder 69 år Jensdatter, Maren (I3341)
 
55 Attached Word-doc in forward of mail from 29 june 2006 Source (S00004)
 
56 August Nielsens børn har antaget Stranger som familienavn. Stranger, Kristian Holm Nielsen (I2546)
 
57 Av uradelsslekt i Vorpommern, Mecklenburg, tidl. Polen van der Lühe, Jacob Friderich (I1757)
 
58 Baptized at home, in Lutheran church April 1814 Schmidt, Hansine Petrine Henriette (I00586)
 
59 Beregnet ud fra kirkebogens indførsel ved hendes død 7 juli 1801, hvor alderen angives til 78 år. van der Lühe, Friderica Anne (I00266)
 
60 Bergen eller Halsnøy eller Suldal ? Family: Knud Geelmuyden / Anna Margrethe Munthe (F861)
 
61 Billedfil af kirkebogen haves
 
Source (S00006)
 
62 Birthday always celebrated on December 3rd, this fits with entries in church books for marriage, all of the childrens christening and a birth certificate ? not the original, which seem to be lost, but a reissue from 1950. However, the church book for the birth of Aksel Valdemar Rasmussen states December 2nd. Rasmussen, Aksel Valdemar (I00693)
 
63 Biskop i Aalborg. Født i Dalby præstegård på Fyn. Blev Mag phil. Rektor i Nyborg, Præst i Nakskov, senere til Helligånds Kirke i København. 1709 Biskop over Aalborg Stift. Samme år blev hans kaldsbrev underskrevet af Kong Frederik IV på dennes udenlandsrejse i Florens. 1731 assisterede han ved Kong Christians VI's salvning. Han blev grundlægger af Aalborgs nuværende Stiftsbibliotek, ligesom han ved sin virksomhed ved Helligånds Kirke i København, lagde grunden til de Københavnske almueskoler.
Han var altid en meget ærværdig, venlig og behagelig mand. Iblandt vore danske biskoper var han den sidste, som bar langt skæg og sit eget hår. Efter 60 embedsår døde han 82 år gammel. Han var biskop i 27 år.
Hans første hustru Else Mule er begravet i Nakskov inde i kirken. Hans 2 hustru Magdalene Bornemann hviler hos ham i Budolfi Kirke i Aalborg i en begravelse bag alteret. Efter sin sidste hustrus død sad han enkemand i 20 år, og omsider træt af mange års arbejde og mæt af mange lyksaligheder, gik han ind til den sidste hvile.

Kilde: L.G. Henrich Bornemann Stamtavle. G.T. Dansk Jubellærere side 110. 
Thestrup, Frantz Olsen (I3314)
 
64 Blev gift og fik flere børn. Erichsen, Iver (I1611)
 
65 Bliver 1729 gift med sognepræsten i Verninge. Family: Laurits Clemmensen Schytte / Karen Stub (F00493)
 
66 Bor hos broderen Jens Erichsen Grøn i det mindste fra skiftet efter deres faders død 1770 i Trondheim - og frem til hun selv dør i Rudkøbing. Grøn, Alette Erichsdatter (I01276)
 
67 Bor iflg. FT 1801 i Eidanger, Vestfold fylke, sammen med døtrene Marthe Christine og Anne Hedevig Wille, samt hendes datters børn: Johanne, Peder Nicolay, Anne Fredericha og Anne Marie.

Datterens børn er alle opført med efternavnet Zernikof; det kan derfor antages, at de alle er børn af Jacob F. von Zernichow, enten med Anne Marie Wille eller Aashil Johannesdatter som mor. 
Bolette (I1736)
 
68 Borgerligt viet 29. november 1874 i Hamburg Family: Johan Kristian Theodor Müller / Emmy Sington (F591)
 
69 Borgmester i København. Han dimiteredes 1703 af sin fader til universitetet og blev dekan på Kommunitetet (Hvilket betyder et sted hvor kirken havde omsorg for fattige dygtige studenters studier og forplejning. 1709 blev han hører ved Aalborg Skole, hvor han 1712 advancerede til Konrektor. 1714 tog han magistergraden. 1718 -1720 var han udenlands , medens hans embede bestyredes ved vikar. 1722 blev han provst på Kommunitetet og senere professor i matematik. 1731 beskikkedes han til assessor (bisider, advokat) i Højesteret, fik 1735 justitsrådstitlen (Formand i Højeste Ret). 1739 udnævntes han til ekstraordinær juridisk professor og blev 1749 etatsråd. Han døde 1750 under i sommerophold i Farum ved København. Et par filosofiske lærebøger foruden en del akademiske afhandlinger af filosofisk indhold foreligger fra hans hånd. Ved siden af ry for lærdom havde han ord for at være påholdende i pengesager og var ikke så lidt pedantisk. Thestrup, Christian Frandsen (I3414)
 
70 Bryggergården in Næstved and a little on the family here: http://www.huse-i-naestved.dk/tidnd/bryggergaarden.html Friis, Mauritz Trap Frederik (I00394)
 
71 Carl Rolf Brahde, Oppr. Henriksen, født 15. mars 1918, fødested Tvedestrand, Aust-Agder. Astronom. Foreldre: Lærer Bredo Henriksen (1888?1974) og Edna Lucy Brahde Davidsen (1891?1967). Gift 1) 1948 med lektor Luisa Aall Barricelli (24.6.1915?), datter av professor Maurizio Barricelli (1875?1931) og Maren Anna (?Marna?) Nielsine Aall (1873?1949; hun gift 1) med Kristian Aars, 1868?1917), ekteskapet oppløst 1961; 2) 1963 med språkstenograf Elsie Unn Axelsen (2.1.1930?), datter av sekretær Hans Axelsen (1894?1953) og Elsie Ericson (1897?1980). Navneendring til Brahde 1933. Brahde, Carl Rolf (I2134)
 
72 Cathrine Margrethe er JC's 4. hustru. Family: Jens Colstrup / Cathrine Margrethe von Landsperg (F1038)
 
73 Citat fra Oxefia, side 63:
"Han drev en betydelig rederivirksomhet og sto selv for skutebygning og drev med trelesthandel. Han hadde møller og sagbruk i Tvedestrand og på Østerå. Han hadde arvet Forøya - Forøen som han selv skrev, eller Furøen som hans etterkommere valgte å kalle den. Der hadde han stableplasser fro skurlast og hoggeplasser for tømmer som skulle bearbeides til bjelker av forskjellige slag. Han ble etter hvert en holden mann og kjøbte og bygde det hus som ennå kalles Smithe-huset, i dag Tvedestrands helsehus. Mads Henrik Smith var også politisk engasjert og var byens ordfører i 3 perioder, 1841-43, 1847-48 og i 1853. Han var medlem av Tvedestrand Sparebanks første styre i 1852." 
Smith, Mads Henrik Tybring (I00458)
 
74 Da Peder og Las Mikkelsen og deres Brødre 1465-67 maatte indløse Canegaard fra Kronen, hvortil den var "schuret i Fald" d.v.s. forbrudt paa Grund af Forsømmelse af Ledingspligt, saa maa det antages, at Canegaard dengang har været en ledingspligtig, d.v.s. adelig Sædegaard, og altsaa de to Brødre og deres Forfædre "Mænd af Vaaben", d.v.s "Adel"; men den genindløste adelige Frihed er sikkert atter gaaet tabt under Krigene med Sverrig i Kong Hans's og Christiern II. Dage, thi i det 16de Aarhundrede er Canes Eier kun Bønder, om end mere fremragende Bønder. Family: Mikkel Pedersen / (F1165)
 
75 Dansk jurist, generalprokurør og statsminister.

Efter at have bestået teologisk embedseksamen i København studerede Stampe filosofi, jura, matematik og fysik i Marburg, og endte med at gøre jura til sit hovedstudium. Fra 1741 professor i filosofi ved Københavns Universitet efter at have tabt konkurrencen om et professorat i retsvidenskab til Peder Kofod Ancher. Fra 1753 professor juris og samme år tillige generalprokurør, hvilket også gav ham sæde i kancelliet. Generalprokurøren var datidens juridiske konsulent for konge og regering, og han havde desuden sæde i Højesteret.

Stampe er særligt kendt for sine erklæringer, en række juridiske responsa, han udarbejdede i sin egenskab af generalprokurør, og som siden er udgivet og prises for deres eksempler på dygtig forvaltning i enevældens Danmark. Selvom enevældens embedsapparat var snørklet og havde personsammenfald i mange embeder, holdt Stampe efter inspiration fra Montesquieu fast i, at i hvert fald den dømmende magt måtte være adskilt fra den udøvende, og Stampe blev således en af de tidligste fortalere for retssikkerhed. 
de Stampe, Henrik Jensen (I3319)
 
76 De havde ingen Børn. Family: Peder Rasmussen Fog Thestrup / Lene Jørgensdatter (F1188)
 
77 Degn i Longelse fra 17 maj 1709 og sandsynligvis frem til 1722 (Lærerstand på Langeland). Stub, Lauritz Hansen (I01214)
 
78 Det første barn i ægteskabet fødes 27. oktober 1795. Sammenholdt med, at Detlev og Marie Elisabeth får fæstebrev på Lollegaard den 5. april 1794 – måske en bryllupsgave? – må giftermålet antages at være indgået 1794/95. Family: Detlev Carl August Brahde / Marie Elisabeth Schroeter (F00001)
 
79 Died in World War II Bernhoft, Alvin Leonard (I3959)
 
80 Different entries spell the surname as: Berschlen, Brehter, Brehler or Praehler. Berschlen, Anna Maria (I3965)
 
81 Døbt Peder Nielsen Mollerup. Den 26 Jun 1731 bliver Peder Nielsen Mollerup og hans 2 sønner Jens Laasbye Mollerup og Johan Rantzau Mollerup nobiliteret og bærer derefter navnet de Moldrup, som resten af slægten havde ret til at bruge. de Moldrup, Peder Nielsen (I3754)
 
82 død samme dag som født Friis, Mouritz Trap (I3675)
 
83 Død som spæd Digmann, Fritz Brahde (I1807)
 
84 Døde af byld på hjernen Landsperg, Philip (I00800)
 
85 døde som barn Thestrup, Else (I3507)
 
86 døde som spædbarn Thestrup, Marie Magdalene (I3508)
 
87 døde ung Winther, Rasmus Jensen (I3346)
 
88 døde ung Winther, Ingeborg Jensdatter (I3347)
 
89 døde ung Winther, Morten Jensen (I3348)
 
90 døde ung Winther, Christian Jensen (I3349)
 
91 døde ung Winther, Rasmus Jensen (I3350)
 
92 Egil Holm Nielsens gennemgang af KB Kornum-Løgsted, iflg. mail af 1.10.2007:

Forældre: Smed Jørgen Nielsen og Bodil Madsdatter (gift 1799)
Børn:

1. Karen * 18/2 1700 (op. 41) + 11/8 1706 (op. 328)
2. Laurs * 23/9 1702 (op. 49) + 8/8 1708 (op. 329)
3. Herman * 10/5 1705 (op. 58) + 27/11 1707 (op. 329)
4. Laurs * 17/5 1708 (op. 68) + 2/2 1710 (op. 332)
5. Herman * 11/1 1711 (op. 76)
6. Inger * 23/4 1713 (op. 83) + 30/7 1719 (op. 344)
7. Niels * 18/7 1717 (op. 100) 
Smid, Jørgen Nielssön (I01081)
 
93 Eller 1713 (Evt. To Søstre ?) van Geelmuyden, Abigael Cathrine (I2335)
 
94 Eller 1717 ? (Evt. To Søstre ?) van Geelmuyden, Karen (I2334)
 
95 En mindre biografi om Rasmus Pedersen Thestrup findes på:
http://maarslet.net/lokalhistorie/tekstsider/tekstsider/Hefte22.htm 
Thestrup, Rasmus Pedersen (I3154)
 
96 Enke i FT-1880 for Hjerting, 45 år Christensen, Maren (I00511)
 
97 Epitafium i Århus Domkirke. Malling, Michel Michelsen (I3147)
 
98 Epitafium i Århus, Vor Frue Kirke. Winther, Hans Jensen (I3145)
 
99 Ernst Friderich von Zernichow drepte bonden Jon Sørensen Skaiå i Iveland i et drikkegilde som kaptein for Råbygdelagets kompani. Denne hendelsen er omtalt i Ivelandsboka. Av parets 12 barn vokste 9 opp (18 barnebarn), tre falt i krigen mot Sverige 1710-20. von Zernichow, Ernst Friderich (I1429)
 
100 Est. from 44 years in early 1755 ~ 1710/1711 Landsperg, Johann Heinrich (I00684)
 

      «Prev 1 2 3 4 5 6 Next»