Print Bookmark

Notes


Matches 151 to 200 of 264

      «Prev 1 2 3 4 5 6 Next»

 #   Notes   Linked to 
151 Hand döde uden Börn. Winther, Hans (I3459)
 
152 Hansen maybe not her maiden name as she was widow and previously married to Jacob Hansen Hansen, Christine (I01213)
 
153 hendes Børn af 2. Ægteskab antog Navnet Friis Family: Niels Hansen Griisbech / Kirsten Christensdatter (F1327)
 
154 Hermann - from French: Armand Hermann, Jacob (I00498)
 
155 Hjemmedøbt af (Stiftsprovsten?) Rasmussen, Carl (I00778)
 
156 Hjemmedøbt den 12 Sep 1825 Pedersen, Hans Peder (I00847)
 
157 http://aa.disnorge.no/gravregister/tvedestrand.htm Source (S73)
 
158 http://runeberg.org/dbl/ Source (S00005)
 
159 http://www.ddd.dda.dk/ Repository (REPO2)
 
160 http://www.logstor.lokalarkiver.dk/Loegstoers%20aeldre%20historie.html#Smede Source (S00032)
 
161 http://www.statsbiblioteket.dk/digitaleaviser/show.php?width=1280&avisid=9 Source (S00043)
 
162 Hustru Maren Christen angivet som enke i FT-1880 for Hjerting. Ved dåben for det yngste barn, Jensine Christiane Jensen født 2. juli 1877 angives Jens Chr. Jensen som afdød. Jensen, Jens Christian (I00323)
 
163 Hvem, der var far til Margrethe Kirstine Mads Datter, er gåden, der næppe vil blive opklaret.

Hun blev født den 18. juli 1823 i Stubberup, Bjerge Odense. I kirkebogen for hendes dåb står indført: »et uægte Barn af Moderen Sophie Peders Datter til Barnefader udlagt Mads Hansen af Odense.«

11 år gammel er Margrethe Kirstine anbragt som almisselem i en plejefamilie; moderen synes forsvundet og har i al fald opgivet selv at forsørge sit barn. Intet tyder på, at en Mads Hansen nogensinde har vedgået faderskabet. Derfor kan navnet nok være rigtigt, men det er også akkurat her, at et gammelt og sejlivet familiesagn kan komme ind i billedet.

De mørke farver, der kendetegner efterkommere i min mormors og mors familie og endnu den dag i dag er tydelige hos min søn, skal ifølge overleveringen stamme fra en romance med af de spanske lejesoldater, som brændte Koldinghus af i 1808. En stor del af de ca. 15.000 spanske soldater vendte tilbage til Spanien under en storstilet evakuering fra Langeland; andre bosatte sig bl.a. i området ved Kerteminde. Du kan læse mere om dette på http://www.spaniolere.dk/.

Årstallet for Margrethe Kirstines fødsel passer således godt ind i familiesagnet; den ukendte Spanioler eller den ligeså ukendte Mads Hansen? Vi kommer det næppe nærmere?

Aalborg, den 4. august 2008
Per Brahde 
Spanioleren (I2127)
 
164 I barselsseng Tidemand, Anna Hedvig (I1774)
 
165 I barselsseng. Wille, Anne Maria (I01163)
 
166 I det lånte eksemplar tilføjet med håndskrift: "begr. 24/5 1707". Gonsager, Dorthe (I3716)
 
167 I FT-1880 er Karen Nielsen enke:

Aarhus, Hasle, Aarhus Købstad, Århus Købstad 4, 187b/frederiks Alle, 110, FT 1880, A4181

Karen Nielsen 46 Enke Husmoder Klude Og Syerske Ladegaard S. Skanderborg A.
Karl Rasmusen 8 Ugift Søn ? Aarhus A.
Karen Pedersen 12 Ugift Viby S. Aarhus A.
 
Madsen, Rasmus (I00233)
 
168 I nogle kilder: Søren Jacobsen Winther Winther, Søren Jensen (I3152)
 
169 I nogle kilder: Lett og Let. Leth, Niels (I3234)
 
170 I nogle kilder: Splid, Spliid, Splids ? her er navn og dato for død iflg. gravsten, Vor Frue Kirke i Århus. Splied, Ingebore Jensdatter (I3377)
 
171 I Ribe var rektor Christian Falster død i samme måned. En tidligere elev, provst Anders Raarup, skrev et mindedigt, som blev trykt i Dansk Posttidende i november 1752. Allerede i december blev endnu et digt trykt i Dansk Posttidende, skrevet af Ambrosius Stub "Critik over et ligvers".
Denne kritik er det eneste digt, Ambrosius Stub fik offentlig­gjort i sin levetid. Ambrosius Stub dryssede sine digte ud over venner og bekendte, men skrev primært på små papirlapper, eller i hæfter.
 
Stub, Ambrosius (I01224)
 
172 Iflg. JFS Descendens født "Thorseng [Tåsinge]", men det er formentlig en fejl, da indførslen ved Henriettes konfirmation angiver, at hun er født i Tranekær.  Brahde, Henriette Jochumine Lage (I00328)
 
173 Ifølge Marie Smith er en Lars Smith fader til Hermman(n). Men det stemmer ikke med, hvad EHN har fundet i KB: den eneste Herman Smid (Smith) født omkring 1710 på Løgstør kanten staves Hermann og faderen er Jørgen Nielsön Smid, gift med Boeld Mads Datter. Det antages derfor, at Lars er en slægtning af Herman, nærmere vides ikke for indeværende. Se mails og vedhæftede filer fra EHN den 30.9 og 1.10.2007. Smith, Hermann (I00451)
 
174 Ikke gift med Aashil, men udlagt som far til Ole Olsen. Halvorsen, Ole (I1746)
 
175 In Denmark Kaaber - derived from German: Kober Kober, Ludwig Eberhard (I01008)
 
176 Ingen arvinger, da eneste barn Mathias Christian dør som spæd. Family: Frantz de Thestrup / Maren Thestrup (F1253)
 
177 ingen børn Family: Lars Johansen / Johanne Larsdatter (F00480)
 
178 Ingen børn Family: Ludvig Ebberhardt Ludvigsen Kaaber / Anne Sophie Teller (F00134)
 
179 Ingen børn Family: Thyge Frederik Frithiof Brahde / Ane Maria Mikkeline Jensen (F1374)
 
180 Ingen børn. Family: Jørgen Hermansen Smith / Ingebor Peders Datter (F00190)
 
181 Inger Dorthea Petersdatter Brun, født 1656, vokste opp hos moren i Kristiansand, nevnt som enke i Kristiansand 1726, bosatt i Larvik 1748, døde 1752 i Vestfold.
 
Brun, Inger Dorthea Petersdatter (I1430)
 
182 Jacob kom som enkemann fra Seljord til Sauherad ca 1798 og bosatte seg først på Østistugu Hem og kjøpte Hem Lille, også kalt Loftsgarden eller Midtgarden (3 Hem gårder: Nordre, Midtre og Søndre) i 1799 på auksjon for 3500 Riksdaler, han solgte gården 25.11.1810 for 7000 riksdaler til Steinar Åse. von Zernichow, Jacob Friderich van der Lühe (I00403)
 
183 Jens Christensens anden søn, Jens Jensen Basballe var vinhandler og udskibede korn. Var kæmner 1646-1647. Han forpagtede også en tid vinkælderen under rådhuset. Hans vinstue blev ofte nævnt i forbindelse med tyverier og uorden, og han deltog selv gerne i slagsmål. Han var i det hele taget en stridbar person, og var blandt andet oppe at toppes med byens apoteker om salg af krydderier. Også med broderen Christen lå han ofte i stridigheder om blandt andet økonomi. Han boede i perioder i bydelen Brobjerg (omkring nuværende Frederiks Allé).

Foruden byejendomme ejede han blandt andet Fulden Kobbermølle

Hans var gift med Kirsten Pedersdatter, og de fik, så vidt vides ingen børn. 
Basballe, Jens Jensen (I3442)
 
184 Jens Henrichsen Stampe var Provst i Kjær Herred. Han var sin fars efterfølger som præst i Hammer. Han blev student fra Aalborg 1700 og kandidat 1702 Denne meget lærde mand røbede tidligt sine anlæg, allerede i sit 21 år som student udgav han et latinsk skrift, som blev trykket i København 1703. År 1708 blev han magister i filosofi og samme år den 3. oktober blev han sin fars kapelan, og 1722 provst i Kær Herred. Ved dimissionsprædiken fik han det skudsmål, at hans foredrag var grundigt og livligt, men hans anstand syntes at kunne trænge til forbedring.
Parret fik 11 børn, hvoraf 7 børn levede. 4 børn døde som mindreårige. Selv døde magister Jens Stampe i en forholdsvis ung alder 1733 og blev begravet i Hammer. Hans enke døde 2 år senere. 
Stampe, Jens Henrichsen (I3317)
 
185 JG has NN; the name "Schiefer" is from URL:

http://www.joergrichter.homepage.t-online.de/Ahnenforschung/Stammliste/L.html#Lindner%20I

According to this page, she is born CAL 1733 and dies BEF 1788. 
Schiefer, Anna Rosina (I1859)
 
186 Kaas | Lange | Dyre Kaas, Anne (I3543)
 
187 kan også tydes som 1864 (EHN) Pedersen, Marie Kristine (I00663)
 
188 Kan ved sin død ikke have været længe på Sct. Croix, da Oline nøje har indført i privat regnskabsbog, hvad Hjalmar fik med fra Danmark: "Udgifter til Hjalmar's Equipering Oct. 1864". (Affotograret 28.8.2008, PICT0073) Brahde, Axel Hialmar Bue (I00526)
 
189 Kolling, Harald Johan Frederik, 1835-1904, Skuespiller.

K. er født i Kjøbenhavn 29. April 1835; hans Forældre vare Skræddermester Carl Andreas K. (f. 5. Sept. 1805 d. 16. Avg. 1868) og Frederikke Louise f. Thiemann (f. 3. Febr. 1803 d. i Juni 1873).

I sit 14. Aar kom K. i Tobaksspinderlære, blev Svend og arbejdede som saadan i 3 Aar. Samtidig havde han hyppig spillet Dilettantkomedie, blev ansat ved Folketheatret, da dette oprettedes 1857, og har senere uafbrudt virket ved denne Scene, naar undtages Sæsonen 1870-71, da han var knyttet til det kongl. Theater. Her havde man faaet Øjnene op for hans ypperlige Evner som Karakterskuespiller og engageret ham paa 3 Aar, men allerede efter Udløbet af det første Aar, i hvilket han kun havde spillet Titelrollen i «Coliche» (1. Sept. 1870), Geronte i «Scapins Skalkestykker», Zierlich i «Aprilsnarrene» og en Statistrolle i «Valgerda», var han saa kjed af denne Mangel paa Virksomhed, at han fik sin Kontrakt hævet og vendte tilbage til Folketheatret, hvor han stadig virker med usvækket Kraft. Opfyldt af dyb Respekt for sin Kunst har K. arbejdet sig op til at blive en meget dygtig og mangesidig Skuespiller, der har skabt en Mængde fortræffelige og typiske Figurer saa vel i Lystspillet og Farcen som i den alvorlige Komedie, og han har været en af Folketheatrets bedste og paalideligste Støtter. Af hans store Repertoire, der omfatter over 450 Roller, kan nævnes: Oberst Kraft i «Revuen», Hammer i «For Alvor», Petersen i «En sand Demokrat», Jappe i «De forlovede», Palle Blok i «Pak!», Bassing i «Redaktionssekretæren», Noel i «Man dør ikke af Glæde», Glerup i «Den lykkeligste Dag», Jacques i «Stakkels Jacques», Bræsig i «Landmandsliv», Tanne i «Hun skal debutere» og Jessen i «Forhus og Baghus».

K. blev gift 1. med Therese Christine Hoppensach (f. 22. Juli 1840 d. i Juli 1870) og 2. (25. April 1873) med Hertha Eleonore Adeline Brahde (f. 17. Maj 1839) og døde 11. Dec. 1904. 
Kolling, Johann Friederich Harald (I00550)
 
190 Kopi haves, tilsendt fra Tybring Hemphill Source (S00020)
 
191 Kopi haves. Source (S274)
 
192 Lars lod sig som ung hverve til soldat, siden sproglærer i Dublin og huslærer hos guvenør i Afrika. Herefter drog han til US og gav sig i krigstjeneste, hvor han deltog i Den Nordamerikanske Uafhængighedskrig. Ved underretning om stedfaderens død vendte han tilbage til Norge og giftede sig (1786). Moderen, Johanne Larsdatter, havde efter Hermann Smith's død 1752 giftet sig med Lars Johansen, der overtog stillingen som forvalter på Nes Jernverk. Smith, Lars (I00112)
 
193 Left Norway early in the 19th century. Returned to Denmark? Schroeter, Christopher (I00187)
 
194 Letters from 1808 to 1830, documents, photos, certificates, etc. Source (S00009)
 
195 Mail of 12.9.2007 with attached PDF-files. Source (S00008)
 
196 Mail of 22.8.2007 Source (S00007)
 
197 Malthe ? Friis, Maltha Frederik (I3665)
 
198 Marriage Certificate No 1907/C389 Family: Hans Christian Knudsen / Anine Leth Nissen (F00060)
 
199 meget usikre foreldre - fra 'Tybind' gods på Fyn ? Tybring, Mads Søfrensen (I01070)
 
200 Mentioned in sources 1639 Hermann, Jacob (I00498)
 

      «Prev 1 2 3 4 5 6 Next»